Propensio hjälper dig att positionera din verksamhet genom omvärldsanalys
och framtidsspaning. Det ger dig större möjlighet att fatta rätt strategiska beslut och
att utveckla verksamheten i takt med tiden.

Vår verktygslåda innehåller
• omvärldsanalys
• modeller för strategisk utveckling
• nätverksbyggande
• lobbyarbete
• projektutveckling

Vi vänder oss till företag och organisationer inom både privat och offentlig sektor.

Jörgen Dehlin
Analytiker

Telefon 0418-43 00 49, mobil 0702-10 17 13
jorgen.dehlin@propensio.se